Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

France98.com là một trang web cung cấp dịch vụ cá cược thể thao trực tuyến. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn.

Bình luận

Chúng tôi khuyến khích người dùng trang web France98.com đóng góp ý kiến hoặc đăng bình luận liên quan đến trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xóa bất kỳ bình luận nào vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Media

Người dùng trang web France98 có thể tải lên hình ảnh hoặc video liên quan đến trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các phương tiện truyền thông mà người dùng đăng tải. Chúng tôi cũng có thể xóa bất kỳ phương tiện truyền thông nào vi phạm chính sách của chúng tôi.

Cookies

France98 sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web. Cookie là một tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng và chứa thông tin về trang web. Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình.

Xem thêm các thông tin khác về trang web chúng tôi tại đây:

Nội dung

Nội dung nhúng từ website khác Trang web France98 có thể bao gồm nội dung nhúng từ các trang web khác, chẳng hạn như video từ YouTube hoặc bản đồ từ Google Maps. Các trang web khác này có thể thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web khác này và khuyến khích người dùng đọc chính sách bảo mật của các trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và chỉ chia sẻ dữ liệu khi được sự cho phép của bạn hoặc theo các quy định pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba như đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, công ty mẹ hoặc các tổ chức theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các bên được chia sẻ thông tin đều phải tuân thủ các quy định bảo mật tương tự như của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các hoạt động của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu của mình khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Theo các quy định của GDPR, bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa và yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ đối tác nào khác. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn đến các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Điều này có thể bao gồm chuyển dữ liệu đến các đối tác nằm ở các quốc gia khác, trong đó một số quốc gia có quy định về bảo vệ dữ liệu khác nhau. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các đối tác của chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo mật tương tự như của chúng tôi.

Đồng ý với chính sách bảo mật

Khi sử dụng các quyền của bạn với dữ liệu của mình:
Bạn có toàn quyền kiểm soát và quản lý dữ liệu cá nhân của mình trên France98.com. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xoá hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng chúng để cung cấp dịch vụ cho bạn trên France98.com. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc được yêu cầu bởi pháp luật.

Đồng ý với chính sách bảo mật

Bằng cách sử dụng trang web France98.com, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc cập nhật chính sách này từ thời điểm này và bạn nên xem xét chính sách này thường xuyên để cập nhật với những thay đổi mới nhất.

Chúng tôi rất coi trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ trên trang web.

Aimé Jacquet